POOMSAE

Poomsae är en fantasi kamp där man blir angripen från alla riktningar. Tanken bakom Poomsae är mycket gammal. Hur gammal vet man inte, men den kan spåras långt tillbaka i tiden. Förr i tiden hade poomsae inte samma utformning som idag. Då det inte fanns varken regler eller skyddsutrustning ansåg man det ofta vara för riskabelt att kämpa inbördes. Istället var det nödvändigt att finna fler sätt att utveckla sina tekniker och då föddes poomsae.

Idag tävlar man inom Poomsae och reglerna är enkla...den ska vara perfekt helt enligt alla kriterier nedan!
 

Varför skall man utöva Poomsae?

Syftet med poomsae är att träna muskel- och andningskontroll, kraft och teknik, precision och koordination. Samt att bevara Taekwondon´s kultur och historia.

Hur skall en poomsae utföras?
När man utför en poomsae skall nedanstående punkter iakttas:

 1. En poomsae ska sluta på samma ställe som den började.

 2. I kontaktögonblicket ska musklerna vara spända.

 3. Poomsae utförs i en bestämd rytm.

 4. Utövaren ska förstå alla handlingar.

 5. Alla handlingar utförs så realistiskt som möjligt.

 6. Du ska alltid titta precis innan du utför en teknik. D.v.s. man skall vrida huvudet åt det håll som tekniken skall utföras åt, innan man gör den. Detta kallas sison.

 7. Då Poomsae är en låtsas kamp, är det viktigt att anstränga sig ordentligt. D.v.s. att om du ska göra en enkel teknik, gäller det att försöka göra den så kraftfullt som möjligt. Du ska föreställa dig att du verkligen blir utsatt för ett anfall.
  De olika stilarterna inom koreansk kampkonst har var och en sina karakteristiska poomsae.
  Det är dessa åtta som tillsammans som ligger grund för 1 dan i Taekwondo.
  Dessa åtta Taegeuk är uppbyggda efter ett antal symboler, gweer, av vilka fyra är representerade i den koreanska flaggan.

 8. Varje gwe består av tre streck. Då varje streck är antingen obrutet eller brutet finns det totalt åtta olika Geer. Därför finns det följaktligen åtta Taegeuk.

  Alla Taegeuk följer samma mönster, nämligen en gwe.

   

 

Du står på A och tittar mot B. Om du står på ett helt streck ska du ta två steg åt varje håll, står du på ett brutet streck ska du bara gå ett steg.

Viktigt att veta: alla Poomsae börjar med en blockering och detta visar att den som tränar Taekwondo aldrig startar ett bråk!

Att tävla inom Poomsae är väldigt roligt och ger dig ett kvitto på hur stark och skicklig du är inom detta! 

Så här kan en tävling se ut!

UJU-TAEKWANDO-Vectroiserad-Vit-text.png

HÄR HITTAR DU VIDEOS PÅ POOMSAE 1 - 8. BARA ATT SÄTTA IGÅNG OCH TRÄNA!

Träna på din Poomsae även hemma!

Taregeuk 1 - 8. 

AV OCH MED TILLSTÅND FRÅN DEN EMINENTE ROBERT BALDINGER FRÅN GRÄSTORPS KAMPSPORT

Taegeuk 1-8 på engelska/Koreanska från HK Taekwondo.

Taegeuk 1-8 Utan tal eller förklaringar.

När man vill frächa upp minnet helt enkelt.